Donateurs

Het aanschaffen van de duofiets kregen we natuurlijk niet alleen voor elkaar.  We hebben afgelopen 1,5 jaar een groot aantal vrijwillige donaties mogen ontvangen en wat zijn wij iedereen daar dankbaar voor. Nogmaals hartelijk bedankt!  

Doarpsbelang Aldegea, Idzegea en Sânfurd

Ichtus Stichting Gaastmeer

Edwin van der Sar Foundation

Protestantse Gemeente Oudega SWF

Mantelzorgfonds Gemeente Súdwest Fryslân

Protestantse Gemeente Gaastmeer

Coop Gerritsma Heeg

Zorgboerderij It Klokhús

Stichting Fertier

Donateur worden?

Wilt u ook donateur worden voor Stichting It Klokhús? 

Neem dan graag telefonisch of via de mail contact met ons op.