Stichting

Bestuur

Het bestuur van Stichting It Klokhús bestaat uit 3 personen. 

  • Jantina Reijenga – Voorzitter
  • Sandra van der Tol – Penningmeester
  • Janicke Witteveen – Secretaris
Statutaire gegevens

Stichting It Klokhús is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 78043530.

Adres van de Stichting is: Klokhúsdyk 7, 8612 JJ Idzega

Bankrekening nummer : NL57 ABNA 0103 0811 43

Specifieke vragen voor het bestuur van de Stichting (bv. over sponsoring/donateurschap) kunnen gestuurd worden naar: info@stichtingitklokhus.nl 

Beleidsplan

Inleiding

Stichting It Klokhús is opgericht in mei 2020 in Idzega. Oprichtster Jantina Reijenga, eigenaresse van Zorgboerderij It Klokhús, kreeg de vraag van mantelzorgers uit de omgeving of de zorgboerderij ook een duofiets kon aanschaffen zodat zij ook eens met hun partner of familielid samen kunnen fietsen in de omgeving. Van dit idee heeft ze toen werk gemaakt, zo werden bij opendagen en markten door deelnemers gemaakte decoraties verkocht, werden er een groot aantal vrijwillige donaties en subsidies verleend. Omdat het een gemeenschappelijk initiatief is, is de stichting bewust opgericht zodat er toezicht wordt gehouden op het gemeenschappelijk doel van de diensten en ‘hulpmiddelen’ die worden aangeboden.

Doel Stichting It Klokhús

De stichting heeft ten doel:

  1. het verkrijgen, beheren en ter beschikking stellen van (hulp)middelen en diensten voor in Friesland verblijvende mensen met een hulpvraag op lichamelijk en/of verstandelijk gebied; en
  2. al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in het ruimste zin van het woord.

De winst die voortvloeit uit de opbrengsten van de activiteiten/diensten worden gebruikt voor het onderhoud van materialen, aanschaf hulpmiddelen, organiseren van activiteiten, website, gereedschappen en drukwerk.

Om ons doel te kunnen realiseren zijn wij financieel mede afhankelijk van donaties, giften en sponsoring. Wij doen dan ook een beroep op zowel bedrijven, particulieren en diverse fondsen om onze stichting hierin te steunen. Dat kan in de vorm van geld en/of middelen, maar ook in de vorm van werkzaamheden (vrijwilligers).

Wij willen als stichting ons doel bereiken door:

  • Lokale verspreiding en bevordering van de impact van het concept van Stichting It Klokhús
  • Toezicht te houden op de plannen en de uitvoering van de activiteiten
  • Het maken en actualiseren van een (meerjarig) beleidsplan op hoofdlijnen